afroepen

afroepen
{{afroepen}}{{/term}}
[tot zich roepen] call (away)
[(iemand) naar beneden roepen] call (down)
[één voor één opnoemen] call outcall off 〈namen, nummers〉
voorbeelden:
¶   iets over iemand afroepen bring something down on someone('s head)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”